ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สินค้าทุกชิ้นค่าจัดส่งเป็นอัตตราภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมดซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเราแล้ว
  • หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 3 วันนะคะ นับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อจากเรา หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินในเวลา 3 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางเราขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์ค่ะ
  • ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
  • สินค้าจะจัดส่งวันรุ่งขึ้น ไม่รวมวันอาทิตย์ โดยใช้เวลาจัดส่ง 2-5 วัน
  • การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
  • ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน
    ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้

 

นโยบายรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7วัน โดยมีเงื่อนไขคือ

– รับประกันความพอใจสินค้าทุกกรณี ภายใน 7วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า
– สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม มีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านใช้งานและการซัก

การเปลี่ยนสินค้า

1.กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะส่งสินค้าตัวใหม่ให้หลังจากที่ได้รับสินค้าเดิมจากลูกค้าแล้วพร้อมทั้งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งที่ส่งกลับมาและทางร้านส่งกลับไป หากมีส่วนต่างของราคาสินค้าใหม่มากกว่าลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าเพิ่มเติม หลังจากตรวจสอบสินค้าและรับชำระค่าสินค้าส่วนต่างแล้ว แล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้ภาย3วันทำการ
2. กรณีสินค้า มีตำหนิ หรือส่งสินค้าผิดพลาดของทางร้านเอง ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมดหลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้ภาย3วันทำการ

การคืนสินค้า

1.หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พอใจ และไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่น หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจสอบสินค้าแล้วทางร้านจะคืนเงินให้ภายใน 3วันทำการ (ค่าจัดส่งสินค้ากลับเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า)
2. กรณีสินค้า มีตำหนิ หรือส่งสินค้าผิดพลาดของทางร้าน และลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่น หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจสอบสินค้าแล้วทางร้านจะคืนเงินให้ภายใน 3วันทำการ (ค่าจัดส่งสินค้ากลับเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน)

เนื่องจากการเปลี่ยนและคืนสินค้า มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางร้านจึงขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบรายการต่างๆให้ถุกต้องทั้ง แบบสินค้า,สี และไซส์ ก่อนยืนยันออเดอร์นะครับ โดยทางร้านเองก็จะพยายามตรวจสอบตำหนิก่อนจัดส่งสินค้าเช่นกัน